Styrelse

Ordförande:      
Stig Johansson        
      tel. 070-3980045

Sekreterare:     
Sigbritt Thid       
      tel. 070-5770449
   
Kassör:             
Egon Ebbeståhl       
      tel. 073- 8007824
      Är också
     hemsidesansvarig.

V.ordförande:   
Sigbritt Thid               
      tel. 070-5770449

Ledamot:         
Birgit Risberg     
      tel. 073-3816993

Ledamot:
      Vakant

Musikalisk ledare: 

Hasse  Englund 
      tel.076-1616538

För bokningar
v.g. kontakta ordföranden 
Stig Johansson 
      tel. 070-3980045

Bokningar i första hand
inom Laholms och Halmstads
kommuner.

Pris:  1800 kr per föreställning.(Från 2023)

Konto(Laholms Sparbank)
8183-6, 103  006 029-5