Styrelse

Ordförande:
Stig Johansson
tel. 070-3980045

Sekreterare:
Sigbritt Thid
tel. 070-5770449

Kassör:
Egon Ebbeståhl
tel. 073- 8007824
Är också
hemsidesansvarig.

V.ordförande:
Sigbritt Thid
tel. 070-5770449

Ledamot:
Birgit Risberg
tel. 073-3816993

Ledamot:
Ragnar Johansson
tel. 072-3111413

Musikalisk ledare:

Hasse Englund
tel.076-1616538

För bokningar
v.g. kontakta ordföranden
Stig Johansson
tel. 070-3980045

Bokningar i första hand
inom Laholms och Halmstads
kommuner.

Pris: 1800 kr per föreställning.(Från 2023)

Konto(Laholms Sparbank)
8183-6, 103 006 029-5