Bokningar 2023

  16 febr   kl. 14.00
                  Pålsbo, Halmstad
  14 mars kl. 14. 00       
                  Karl XI, Halmstad
  19 mars  kl. 14.00
  Våxtorp.Solgården
  24 april  kl. 14.00        
                  Vallås, Halmstad
  28 april  kl. 14.00
                  Alla hjärtans hus
                  i Halmstad
  15 maj   kl. 14.00
                  Träffpunkten Hishult
  16 maj   kl. 14.00
                  Skummeslöv
  13 juni   kl. 14.00
                  Träffpunkten i Hasslöv
  25  juni  kl. 14.00
                  Tangon  ev. utomhus
  23 juli    kl. 15.00
                  Stadsparken i Laholm